Nieuwe wet transparante arbeidsvoorwaarden

NIEUWE WET OVER ARBEIDSVOORWAARDEN Op 1 augustus 2022 treedt de Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze wet is zowel van toepassing op lopende arbeidsovereenkomsten als nieuwe. Deze wet komt voort uit een EU-richtlijn. De wet betekent een...

Klokkenluidersregeling

  Nieuwe wetgeving klokkenluiders; organisaties in de financiële sector opgelet! We kennen nu al de Wet Huis voor Klokkenluiders die werknemers die een misstand willen melden beschermt en het instituut Huis voor Klokkenluiders in het leven heeft geroepen. Die wet...

Corona op de werkvloer

Corona virus, wat moet je er als werkgever mee? Zieke werknemers hebben recht op loon, dus ook werknemers die ziek zijn ten gevolge van het coronavirus. Tot zo ver niets bijzonders aan de hand. Het ingewikkelde aan corona is dat de zieke of bijna zieke, anderen kan...