WAB: nieuwe regels voor oproepcontracten

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en oproepcontracten: van flex naar vaster Met de WAB wil het kabinet werkgevers stimuleren om werknemers meer vastigheid te bieden. Dat geldt ook voor de oproepkrachten, werknemers met de meest flexibele arbeidsovereenkomst. Nu geeft...

Wet arbeidsmarkt in balans en WW-premie

Wijziging premies voor WW door Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet bevat een mix aan maatregelen die bedoeld zijn om werkgevers te stimuleren om meer vaste contracten aan te bieden. Een van de...

Werkgever aansprakelijk voor burn-out

Werkgever aansprakelijk voor burn-out Werkgevers zijn aansprakelijk voor (letsel)schade van werknemers die door het werk ontstaat. Dat is de hoofdregel, waar natuurlijk wel wat uitzonderingen voor gelden. Niet alleen die uitzonderingen, maar ook de vraag of de schade...

Transitievergoeding zieke werknemer

Transitie vergoeding voor zieke werknemers? Werkgevers moeten in Nederland zieke werknemers 2 en soms 3 jaar het loon doorbetalen. Na afloop van deze periode vervalt het opzegverbod tijdens ziekte. De arbeidsovereenkomst kan dan (met vergunning van het UWV) worden...