Re-integratie langdurig zieke werknemers tijdens de corona crisis. Loonsanctiebeleid UWV aangepast

Door de komst van het corona virus en de intellectuele lock down, kunnen ook re-integratietrajecten met langdurig zieke werknemers tot stilstand komen. Het UWV heeft dit onderkend. Bij de toetsing na 2 jaar ziekte of een werkgever aan zijn poortwachter verplichtingen heeft voldaan, zal worden rekening gehouden met de corona crisis. Het UWV heeft dit in een addendum op de Werkwijzer Poortwachter vastgelegd: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Van werkgevers wordt dan wel verwacht dat zij concreet beschrijven hoe de situatie in hun bedrijf door de corona crisis van invloed is geweest op het re-integratieproces. Het UWV zal dan op basis van die beschrijving toetsen of de werkgever vanwege de corona crisis mocht afwijken van de geldende voorschriften zoals neergelegd in de Procesgang Eerste en Tweede ziekte jaar.

Werkgevers die nu constateren dat de re-integratie niet kan worden uitgevoerd zoals normaal gesproken kan worden verwacht, doen er dan ook verstandig aan om direct goed vast te leggen welke re-integratie inspanningen achterwege moeten blijven. Dat vastleggen kan in een aangepast Plan van Aanpak, of in het re-integratieverslag (RIV). En bij twijfel kan nog steeds een deskundigen oordeel (DO) tussentijds aan het UWV worden gevraagd of uiteraard contact worden opgenomen met Emke Vreugdenhil.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.