Letselschade

Wanneer u gewond raakt door een ongeval of fout van een ander is het vaak mogelijk om de schade te verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt of diens verzekering.

De schade kan pas worden vergoed als de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend. Over de aansprakelijkheid adviseert Esther Reijnders u snel en duidelijk.

Letselschade bestaat uit twee soorten schade. In de eerste plaats de materiële schade. Dit zijn kosten die u hebt gemaakt als gevolg van het ongeval en inkomsten die u bent misgelopen. De advocaatkosten (buitengerechtelijke kosten genoemd) zijn ook een schadepost die voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast is er immateriële schade; ook wel bekend als smartengeld. Sinds 1 januari 2019 hebben slachtoffers met zeer ernstig en blijvend letsel recht op vergoeding van zogenoemde affectie schade. Voor overlijdensschade geldt een andere regeling. Esther Reijnders kan u uitleggen welke schadeposten precies voor vergoeding in aanmerking komen.

Omdat letsel meestal tijd nodig heeft om te herstellen en vaak niet duidelijk is welke gevolgen het letsel precies heeft (denk aan uw werk of het huishouden) duurt een letselschade zaak vaak enkele jaren. Tussentijds wordt uw schade gedeeltelijk vergoed door middel van betaling van voorschotten door de aansprakelijke partij.

Een letselschade zaak begint met een kennismakingsgesprek. Zo kunt u zien wat voor ‘vlees u in de kuip’ hebt en er kan een eerste stappenplan worden gemaakt. Ook de schade wordt dan besproken. Als u vanwege het letsel niet mobiel bent kan Esther Reijnders u thuis bezoeken. Het eerste gesprek is gratis.

Niet elk verkeersongeval is hetzelfde en in elke situatie gelden verschillende regels. Denk aan de situatie dat u als voetganger of fietser door een auto wordt aangereden. Behoudens overmacht is de WAM verzekeraar van de auto gehouden tenminste 50% van uw schade te vergoeden. In sommige gevallen is het mogelijk dat ook die andere 50% kan worden vergoed. Of de situatie dat u in de file van achteren wordt aangereden. Soms is een auto niet verzekerd of rijdt een auto door na een aanrijding. In dat geval kunt u wellicht een beroep doen op het Waarborg Fonds Motorverkeer.

Links:
Slachtofferhulp.nl
Waarborgfonds

Medische aansprakelijkheid is een vak apart. Specifieke kennis en ervaring op dit gebied is een vereiste, van de advocaat maar ook van de medisch adviseur. Esther Reijnders adviseert u grondig over de feiten rond de fout en uw juridische positie.

Wat is een arbeidsongeval? Denkt u bijvoorbeeld een val van een steiger of een ongeval met een lopende band tijdens uw werk. Is uw werkgever altijd aansprakelijk voor zulke ongelukken? Nee, een werkgever is niet voor elk ongeval tijdens het werk aansprakelijk. Of uw werkgever wél aansprakelijk is ligt aan de feiten en of u instructies hebt gekregen over de gevaren van uw werk.

Dieren zijn niet altijd lief en aaibaar. Denkt u aan bijtende honden of trappende paarden. Ze hebben een ‘eigen energie’ en kunnen letsel veroorzaken. Kort gezegd kunt u er van uitgaan dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is voor het letsel dat het dier heeft veroorzaakt. Voor het rijden op paarden gelden specifieke regels die door de rechtspraak zijn gevormd omdat je als ruiter ook een risico neemt door op een paard te gaan zitten.

Voor sportongelukken gelden strenge regels. Als je aan sport doet moet je er rekening mee houden dat er een ongeval kan gebeuren. Of de sportvereniging of medesporter aansprakelijk is, ligt dus aan de omstandigheden. Bekende ongevallen tijdens sport waarvoor wel schadevergoeding moet worden betaald zijn ‘natrappen’ als een voetbalduel al afgelopen is of als er na afloop van een tenniswedstrijd nog harde ballen worden geslagen.

Neem gerust contact op