Contracten ZZP

De tendens is dat mensen steeds meer op andere basis met elkaar samenwerken dan op basis van het klassieke arbeidscontract. De ZZP-er sluit overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk. Er worden samenwerkingscontracten gesloten tussen ondernemers, franchise contracten, of coöperaties opgericht. Of er wordt mankracht via detachering, payrolling of uitzending ingehuurd, contracten met de nodige arbeidsrechtelijke aspecten. De belastingdienst geeft met haar modelcontracten al richting aan sommige van die overeenkomsten, maar in die contracten staan alleen de fiscale aspecten centraal. Aansprakelijkheid en opzegbepalingen bijvoorbeeld zijn voor de fiscus minder van belang. Wij kunnen u adviseren over de consequenties van de Wet DBA, de keuze voor bepaalde modelcontracten en de voorwaarden die u in aanvulling daarop zou kunnen overeenkomen.

RV advocaten kan ook behulpzaam zijn bij advisering over de diversie samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan:

  • overeenkomst van opdracht
  • overeenkomst aanneming van werk
  • detacheringsovereenkomst/payrolling/uitzendovereenkomst
  • agentuur overeenkomst
  • franchise overeenkomst
  • distributie overeenkomst
  • licentieovereenkomst
  • maatschapsovereenkomst
  • coöperatie
  • vennootschap onder firma

RV advocaten kan adviseren over de voors- en tegens van de diverse vormen van samenwerking en zorgen voor de benodigde contracten, al dan niet in samenwerking met een notaris of een fiscalist.
Ook kan RV advocaten ondersteuning bieden bij beëindiging van de samenwerking.

Neem gerust contact op