Corona virus, wat moet je er als werkgever mee?

Zieke werknemers hebben recht op loon, dus ook werknemers die ziek zijn ten gevolge van het coronavirus. Tot zo ver niets bijzonders aan de hand. Het ingewikkelde aan corona is dat de zieke of bijna zieke, anderen kan besmetten. Een werkgever wil uiteraard voorkomen dat andere werknemers en klanten etc. besmet raken door deze zieke werknemer. Ook is het niet de bedoeling dat werknemers besmet raken door contact met klanten etc.

Corona beleid
Werkgevers doen er verstandig aan om corona beleid te maken. Dat beleid moet dan betrekking hebben op de volgende omstandigheden:

  • Wat moet een werknemer doen die uit een risico gebied komt uit het buitenland, dan wel met mogelijk besmette landgenoten in contact is geweest?
  • Welke regels gelden er op de werkvloer om besmetting te voorkomen? (handen wassen etc.)
  • Hoe kan het werk zo georganiseerd worden dat er zo min mogelijk kans op besmetting op of door het werk ontstaat? (thuiswerken etc., geen vergaderingen etc.).
  • Wat is het beleid wanneer ouders bij sluiting van scholen in verband met oppas problemen niet naar het werk kunnen?

Loonkosten bij corona
De vraag rijst natuurlijk ook wie dit beleid gaat betalen? Voor de zieke werknemer is duidelijk dat deze gewoon recht heeft op loon tijdens ziekte. Maar voor de nog gezonde werknemer in quarantaine is dat niet direct duidelijk. Vermoedelijk bestaat er wel recht op loon op grond van artikel 7:628 B.W. Voor de gezonde werknemer die thuis moet blijven om op een kind te passen dat al dan niet ziek is, geldt dat deze calamiteiten verlof kan opnemen. De calamiteiten verlofregeling is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg en geeft dan recht op loon gedurende een beperkt aantal dagen. Ook kan daarnaast worden teruggevallen op onbetaald verlof of opname van vakantieverlof.
Werkgevers doen er goed aan om ook over de loonbetaling helder te communiceren.

Werktijd verkorting
Werkgevers die door corona een teruggang in werk voorzien van meer dan 20%, kunnen overwegen om werktijd verkorting aan te vragen bij het UWV. De minister van SZW heeft al aangegeven dat het corona virus een risico is dat door de werktijd verkortingsregeling (WVT) wordt gedekt.

Conclusie
Wij adviseren werkgevers om op korte termijn hun werknemers te informeren over het corona beleid. En bij verwachte terugval in werk tijdig werktijdverkorting aan te vragen. Uiteraard kunnen wij behulpzaam zijn bij het verwoorden van een juist en volledig beleid en de werktijdverkorting.

Nader advies
Heeft u behoefte aan meer advies hierover, dan kunt u contact opnemen met Emke Vreugdenhil, vreugdenhil@rvadvocaten.nl. Voor verdere informatie over het arbeidsrecht en ons kantoor kunt u terecht op onze website, www.rvadvocaten.nl.
Heeft u geen behoefte aan berichten zoals deze, laat u dat dan ook weten op bovengenoemd mail adres.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.