Wijziging premies voor WW door Wab (Wet arbeidsmarkt in balans)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet bevat een mix aan maatregelen die bedoeld zijn om werkgevers te stimuleren om meer vaste contracten aan te bieden.

Een van de maatregelen behelst een aanpassing van regels voor WW-premies die werkgevers moeten afdragen. Op dit moment is nog de indeling in een bepaalde sector bepalend voor de hoogte van de premie. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de indeling in sectoren. Vanaf dat moment worden werkgevers gestimuleerd om vooral contracten voor onbepaalde tijd aan te gaan omdat dan de WW-premie lager is dan voor een flex contract.

Om voor de lagere WW-premie in aanmerking te komen moet de werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:
– Er moet sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
– Op de loonstrook moet worden vermeld dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is.
– Die overeenkomst moet er zijn voor onbepaalde tijd.
– En die overeenkomst moet een duidelijke vaste afspraak bevatten over het aantal te werken uren.

Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan moet de werkgever de hogere WW-premie betalen. Dat is dus zeker het geval wanneer er sprake is van:
– Een contract voor bepaalde tijd.
– Een oproepovereenkomst
– Een min-max contract
– Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
– Een zogenaamde fictieve dienstbetrekking.

Natuurlijk zijn er ook weer uitzonderingen op deze hoofdregels. Bij jongeren tot 21 jaar met contracten van max 12 uur per week hoeft de werkgever niet de hogere WW-premie te betalen.

Tips voor werkgevers:

  • zorg voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten
  • zorg dat de loonstroken voldoen aan de nieuwe voorwaarden
  • bekijk of werknemers eerder in aanmerkingen kunnen komen voor een vaste aanstelling

Heeft u behoefte aan meer advies hierover, dan kunt u contact opnemen met Emke Vreugdenhil.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.