Werkgever aansprakelijk voor burn-out

Werkgevers zijn aansprakelijk voor (letsel)schade van werknemers die door het werk ontstaat. Dat is de hoofdregel, waar natuurlijk wel wat uitzonderingen voor gelden. Niet alleen die uitzonderingen, maar ook de vraag of de schade wel door het werk komt, leveren voer voor juristen op. Als bij een bouwvakker die veel met chroom heeft gewerkt longkanker is geconstateerd: is deze dan daardoor veroorzaakt of omdat hij een verstokte roker is?

Vooral bij psychische schade is het lastig om vast te stellen of deze door het werk of door andere factoren is ontstaan. Het Hof Den Bosch heeft kort geleden de vraag moeten beantwoorden of de psychische problemen (burn-out en depressieve klachten) door het werk zijn ontstaan. In die casus ging het om een chauffeur die zich langere tijd geïntimideerd voelde door zijn leidinggevende. Meermaals heeft hij dit aan zijn leidinggevende en de directie laten weten. Er werden wel gesprekken over zijn klacht gevoerd, maar dat bracht geen verandering. De chauffeur meldde zich uiteindelijk ziek als gevolg van vooral psychische problemen en kreeg na 2 jaar een WIA-uitkering. Hij dagvaardde zijn inmiddels ex-werkgever om vergoeding te krijgen van de schade die hij door het werk zegt te hebben geleden.

Het hof heeft eerst vastgesteld dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen; alleen gesprekken voeren was niet voldoende. Het hof wees daarbij op de Arbowet waarin staat dat de werkgever beleid moet voeren om “psychosociale arbeidsbelasting” te voorkomen.

Om uit te zoeken of er inderdaad sprake was van psychische schade en of die door de situatie op het werk was veroorzaakt heeft het hof een deskundige benoemd, een forensisch psychiater. Deze heeft niet alleen vastgesteld dat er inderdaad sprake was van psychische klachten, maar vooral dat die niet door privé omstandigheden verklaard kunnen worden maar wel door de situatie op het werk. Het Hof heeft dan ook geconcludeerd dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade.

Deze uitspraak levert de volgende lessen op:

  • Werkgevers dienen een beleid te hebben om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Een ruim begrip overigens, denk aan beleid t.a.v.: pesten, seksuele intimidatie, agressie en werkdruk/stress.
  • Werkgevers dienen actief in te grijpen met meer dan alleen gesprekken wanneer een werknemer laat weten dat hij lijdt onder de werksituatie.
  • Werknemers moeten hun werkgever wel infomeren over de situatie, zodat deze in actie kan komen.

De advocaten van Reijnders Vreugdenhil kunnen u hierover verder adviseren.

Emke Vreugdenhil

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.