Transitie vergoeding voor zieke werknemers?

Werkgevers moeten in Nederland zieke werknemers 2 en soms 3 jaar het loon doorbetalen. Na afloop van deze periode vervalt het opzegverbod tijdens ziekte. De arbeidsovereenkomst kan dan (met vergunning van het UWV) worden opgezegd.

Kon de werkgever onder het oude recht nog opzeggen zonder dat er extra kosten bijkwamen; met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hangt er aan opzegging na 2 jaar ziekte het prijskaartje van de transitie vergoeding aan. Juist omdat er gedurende de ziekte al loon is betaald zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover stond, zijn werkgevers hier niet gelukkig mee. Veel werkgevers kiezen er voor om dan na 2 jaar de arbeidsovereenkomst niet actief te beëindigen, en in feite “slapend” door te laten lopen. Daar kleven echter wel wat risico’s aan.

Dit signaal is opgepakt door de politiek. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers het UWV vragen om compensatie van de transitievergoeding in de volgende gevallen:

  1. als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd vanwege het feit dat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. De grond voor het ontslag moet dus in ziekte zijn gelegen en niet bijvoorbeeld een verstoring in de verhouding.
  2. als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geëindigd, terwijl de werknemer ziek was.

Werkgevers kunnen deze compensatie vragen voor ontslagen die zich hebben voorgedaan in de achterliggende periode vanaf 1 juli 2015 tot april 2020.

Tips

(1) Omdat de werkgever moet aantonen dat er recht bestaat op deze compensatie is het aan te raden het dossier van deze werknemer te bewaren (arbeidsovereenkomst, loonstrook, re-integratiedossier, VSO/ontslagprocedure).

(2) Wilt u als werkgever in de komende periode afscheid nemen van een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, neem dan in de vaststellingsovereenkomst op dat de grond voor ontslag is gelegen in ziekte langer dan 2 jaar.

(3) Nu zeker is dat de compensatie er komt, kunt u als werkgever ook de arbeidsovereenkomsten die alleen nog op papier doorlopen na 2 jaar ook actief gaan beëindigen. U kunt de werknemers met een “slapend dienstverband” actief benaderen om met hen een vaststellingsovereenkomst te sluiten met daarbij de transitievergoeding. Dat levert voor werknemers een mooie vergoeding op, en voor u als werkgever de zekerheid dat u van de verplichtingen van de arbeidsovereenkomst af bent.

Emke Vreugdenhil

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.