Wat brengt Rutte III voor werkgevers met zieke werknemers?

Loon tijdens ziekte
De nieuwe coalitie heeft de bal ingekopt die de sociale partners maar niet in het doel kregen: er komt een nieuwe regeling voor het MKB voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. Nu moeten MBK werkgevers net als de grote werkgevers bij ziekte 2 of soms 3 jaar lang het loon doorbetalen. MKB-ers die daarvoor niet verzekerd zijn kunnen daardoor in ernstige financiële problemen raken. Vanuit het MKB is dan ook meermaals aangegeven dat zij, uit vrees voor een loonclaim tijdens ziekte, geen vast personeel durven aan te nemen. Zij kiezen voor bepaalde tijd contracten, payrolling, uitzenden, of ZZP-ers; kortom, zij kiezen voor flex.
Rutte III hoopt de drempel voor het MKB voor een vast contract te verlagen door voor werkgevers met minder dan 25 werknemers alleen nog een loondoorbetalingsverplichting op te leggen tijdens het eerste jaar van ziekte. Of de re-integratieverplichting van het MKB ook tot 1 jaar wordt beperkt is op dit moment nog niet duidelijk, maar vermoedelijk niet

Transitievergoeding bij ziekte
Met het akkoord blijft de transitie vergoeding gewoon gehandhaafd bij ontslag na 2 jaar ziekte. Wel is de coalitie voorstander van aanneming van het wetsvoorstel dat er nu al ligt, om werkgevers te compenseren als zij bij ontslag na 2 jaar ziekte nog een transitie vergoeding moeten betalen.

Cumulatie grond
Verder wordt het starre regime van 1 duidelijke ontslaggrond wat versoepeld; meerdere redenen kunnen samen 1 ontslaggrond vormen, een zogenaamde “cumulatiegrond”. Dat zou kunnen betekenen dat gedoe bij ziekte (ziekte, moeizame verhoudingen, onder presteren), makkelijker kan leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan nu het geval is met de WWZ. Het gaat hierdoor waarschijnlijk iets meer lijken op de situatie van voor de WWZ. Met wel een groot verschil dat de vergoedingen een stuk soberder zijn dan destijds.

Al met al is het arbeidsrecht weer flink in beweging. Laat u daarom tijdig adviseren bij vragen daarover!

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.