Hoge billijke vergoeding bij onvoldoende re-integratie inspanningen

Wat als je als werkgever je re-integratie verplichtingen niet nakomt? Het UWV heeft meermaals werkgevers beboet met een loonsanctie. Dat is oud nieuws. Interessanter is dat de kantonrechter te Rotterdam onlangs zowel een billijke vergoeding als een transitievergoeding heeft toegekend aan een zieke werknemer die zelf om ontbinding vroeg. Met als hoofdreden: een werkgever die zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen.

Hier ging het om een werknemer die 18 jaar in dienst was. Toen hij zich ziek meldde, stelde de bedrijfsarts vast dat de arbeidsongeschiktheid deels te maken had met medische beperkingen en deels met werk gerelateerde problemen. De bedrijfsarts adviseerde dan ook die problemen op te lossen met een goed gesprek. De werkgever weigerde dat. Het UWV gaf in een deskundigen oordeel aan dat de werkgever daarmee onvoldoende aan re-integratie deed. Ondertussen weigerde de werkgever het loon door te betalen en moest de werknemer daarvoor kort gedingen.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter doet dat. Hij oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Niet alleen door het loon tijdens ziekte in te houden. Maar ook omdat de werkgever de werknemer tijdens zijn ziekte heeft laten “bungelen”. Het verweer van de werkgever dat die niet anders kon vanwege nijpende financiële problemen die alle aandacht opeisten, schoof de kantonrechter ter zijde.

De kantonrechter vindt een billijke vergoeding van EUR 50.000,- op zijn plaats. De kantonrechter vindt dat er een duidelijke afschrikwekkende werking van die vergoeding moet uitgaan. Daarnaast kent de kantonrechter ook nog de gevraagde transitievergoeding toe van bijna EUR 17.000,-.

Al met al een hard gelag voor de werkgever die toch al in financieel zwaar weer zat. Duidelijk is dat werkgevers niet moeten besparen op re-integratie inspanningen. En voor werknemers geldt dat zij ook onder het wat zuiniger nieuwe ontslagrecht, nog een ferme uitspraak kunnen krijgen.

Voor meer informatie over deze uitspraak, of advies over re-integratie, kunt u contact opnemen met Emke Vreugdenhil, arbeidsrecht advocaat. Zie ook www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBROT:2017:453).

 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.