Rechten en plichten tijdens het re-integratie traject.

Moet een zieke werknemer solliciteren tijdens het re-integratie traject? Is hij verplicht een plan van aanpak te tekenen waarin dat staat? Het Hof Den Bosch moest zich over deze vragen buigen in de volgende zaak.
Een timmerman die in loondienst was bij een aannemersbedrijf werd ziek. Na een jaar was duidelijk dat hij niet meer als timmerman aan de slag kon bij zijn eigen werkgever. Ook was er in het bedrijf geen ander passende werk. Het tweede spoor, externe re-integratie, werd dan ook door de werkgever ingesteld en een en re-integratiebureau werd ingeschakeld.

Dit bureau bood een individuele maatwerk begeleiding bij het aanleren vaardigheden, zoals sollicitatievaardigheden. Het bureau bood ook begeleiding bij daadwerkelijke sollicitatieactiviteiten. De werkgever stelde dan ook een aangepast plan van aanpak voor, waarin stond dat de werknemer wekelijks moest solliciteren. Daar wilde de werknemer zich niet op vastleggen. Hij weigerde dan ook het plan van aanpak te tekenen.

De werkgever heeft toen de werknemer meegedeeld dat de loonbetaling werd stopgezet. Omdat de werknemer het daarmee niet eens was, vroeg hij het UWV om een deskundigen oordeel. Het UWV vond dat de werknemer onvoldoende meewerkte.
Met dit voor de werknemer negatieve oordeel op zak, stapte de werknemer naar de rechter om zijn ingehouden loon te vorderen. Bij de kantonrechter en ook in hoger beroep bij het Hof, werd duidelijk gemaakt:

  • Als een werknemer zonder goede grond niet meewerkt aan het plan van aanpak, heeft hij geen recht op loon.
  • Er is in dit geval geen goede grond. Juist omdat duidelijk was dat terugkeer bij de werkgever niet meer mogelijk was en de werknemer dus aangewezen was op werk ergens anders, is begeleiding bij sollicitaties en daarmee ook een verplichting tot solliciteren een geschikt onderdeel van een plan van aanpak.

De loonvordering werd dan ook afgewezen. Dat was in deze zaak wel extra zuur, omdat de werknemer weliswaar het plan niet tekende, maar ondertussen vrijwillig wel sollicitatie activiteiten had verricht. Het hof is daar hard over: die sollicitaties zijn niet in het kader van het plan van aanpak verricht, dus dit baat de werknemer niet bij zijn loonvordering.

Voor werkgevers is de les hieruit dat, als terugkeer bij de werkgever niet meer mogelijk is, van de werknemer gevraagd mag worden te solliciteren, mits dit is ingebed in een goed begeleidingstraject. Voor werknemers is duidelijk dat de regels dat meegewerkt moet worden aan een plan van aanpak om aanspraak te kunnen maken op loon, strak wordt gehanteerd.

Wilt u meer informatie over de regelgeving bij ziekte en re-integratie, dan kunt u bij ons terecht.

Emke Vreugdenhil, arbeidsrecht advocaat in Haarlem

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.