De Hoge Raad heeft onlangs twee belangrijke uitspraken gedaan over ziekte en de transitievergoeding.

De eerste vraag die aan de Hoge Raad werd voorgelegd, was of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding als hij in verband met ziekte structureel minder gaat werken. In de zaak waarin deze vraag werd gesteld, ging het om een docente die blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt was geworden. Zij ging ten gevolge van haar ziekte minder uren werken en het contract werd daarop aangepast naar een lager aantal uren. Door deze reductie in uren, verloor de docente de kans op een transitievergoeding voor haar oorspronkelijke uren. De Hoge Raad vond dat dit niet kon en heeft bepaald dat als duidelijk is dat een werknemer structureel 20% minder uren gaat werken, deze dan recht heeft op de transitievergoeding behorend bij dat minder aantal uren.

De tweede vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden, is of een zieke werknemer die bijna met pensioen gaat, recht heeft op een volledige transitievergoeding, ook als hij daarmee meer verdient dan het loon dat hij zou hebben verdiend tot zijn pensioen. In de zaak waarin deze vraag voorlag, ging het ook om een docent die langer dan 2 jaar ziek was. Met toestemming van het UWV heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst geëindigd. Tussen de einddatum en zijn AOW leeftijd lag nog een dikke anderhalf jaar. De werknemer verzocht om toekenning van de volledige transitievergoeding van € 75.000,-. De werkgever vond dat niet terecht. De werknemer zou zo meer verdienen dan aan zijn reguliere salaris dat hij tot de AOW leeftijd zou hebben ontvangen als hij niet ziek was. De kantonrechter ging daarin mee en stelde de transitievergoeding vast op € 25.000. Het hof was het niet eens met de kantonrechter en zo ook de Hoge Raad. De Hoge Raad vond ook dat hier geen sprake was van een situatie dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om de volle transitievergoeding te betalen.

Gelukkig voor de werkgever is er de mogelijkheid om het UWV te verzoeken de kosten voor de transitievergoeding te compenseren vanaf 1 april 2010. Zie daarover het eerdere nieuwsbericht op onze site.

Emke Vreugdenhil

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.