Medezeggenschap

Wij staan graag ondernemingsraden bij als er advies  gevraagd wordt over financieel-economische of bedrijfseconomische besluiten.  Ook ondersteunen wij de OR als er instemming wordt gevraagd voor besluiten over het sociale beleid van de onderneming. Wij kunnen adviseren over de schriftelijke reacties, maar ook aanschuiven bij overleg met de ondernemer. Tevens kunnen wij adviseren over een in te schakelen andere deskundige. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij de OR bij staan in de procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam of bij de rechtbank.