Informatie

Reijnders Vreugdenhil Advocaten is de handelsnaam van de openbare maatschap, die is opgericht door Esther Reijnders en Emke Vreugdenhil. Deze maatschap is gevestigd te Haarlem, met als nevenvestiging Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 851956737.

Op alle opdrachten aan Reijnders Vreugdenhil Advocaten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Reijnders Vreugdenhil Advocaten is conform de richtlijnen van de Orde van Advocaten verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Reijnders Vreugdenhil Advocaten heeft een klachtenregeling.

Reijnders Vreugdenhill Advocaten heeft een Privacyreglement.