Diensten

Second Opinion

Heeft u een al een gemachtigde die u bij staat in uw arbeidsrecht of letselschade zaak, dan kan er behoefte zijn aan een blik van een deskundige buitenstaander. Reijnders Vreugdenhil kan een vrijblijvende en  vertrouwelijke second opinion geven tegen een vooraf overeen te komen tarief. Wanneer u een beroep heeft gedaan op een rechtsbijstandsverzekering, kan ook soms ook op kosten van die verzekering een second opinion worden gegeven.

Hoger beroep

Heeft een gemachtigde u in een procedure bij de rechtbank/kantonrechter bijgestaan en is een hoger beroep een (mogelijke) volgende stap, dan kunnen de advocaten van Reijnders Vreugdenhil het hoger beroep verzorgen.

Reijnders Vreugdenhil kan de behandeling van de zaak volledig overnemen. Of juist de hoger beroepsprocedure voeren in samenspraak met de eerdere gemachtigde, al naar gelang de mogelijkheden.

Reijnders Vreugdenhil kan ook een onafhankelijk advies geven over de vraag of hoger beroep zinvol is.

Quick Scan Arbeidsrecht

Met een Quick Scan kan door Reijnders Vreugdenhil snel in kaart worden gebracht of u voldoet aan alle eisen die de wet aan u als werkgever met personeel stelt. Aan de hand van een vragenlijst wordt in een sessie  in kaart gebracht op welke onderdelen u voldoende scoort of zaken ontbreken. Daarna ontvangt u  een overzicht waaruit in een oogopslag valt op te maken op welke onderdelen u door de arbeidsrechtelijke bril rood, oranje of groen scoort. De kosten van deze scan zijn € 500,- ex BTW. Daarna kunt u desgewenst afspraken maken over vervolg stappen.

Heeft u interesse in een Quick Scan, neemt u dan contact op met Emke Vreugdenhil.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

 Emke Vreugdenhil is behalve arbeidsrecht advocaat ook vertrouwenspersoon. Voor bedrijven en instanties kan zij fungeren als extern vertrouwenspersoon, al dan niet naast de eigen interne vertrouwenspersonen. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwens Personen en bij Van Oss en Partners, waar zij ook haar opleiding heeft gevolgd. Als vertrouwens persoon kan zij niet alleen worden ingeschakeld bij meldingen over ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, maar zij kan ook adviseren over passende regelingen op deze terreinen.