Wijzigingen in de Arbeidsomstandigheden-wet

Wijzigingen Arbowet Voor 2017 staat een belangrijke wijziging op stapel van de Arbeidsomstandighedenwet. Het kabinet wil met die wijzigingen meer nadruk leggen op preventie van ziekteverzuim, en de rol van de bedrijfsarts verhelderen. In september van het vorig jaar...