Rechtspositie van de ambtenaar

De positie van de ambtenaar is (nog) heel anders geregeld dan die van werknemers in de private sector. Met het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal dat verschil in de nabije toekomst wel minder worden.  Wij staan ook ambtenaren bij, in geval van ontslag, beoordelingstrajecten, functiewijzigingen, verstoorde verhoudingen, reorganisaties etc. Hoewel in het ambtenarenrecht het formele kader nogal dwingend is, gaan wij tot het uiterste om (als dat in uw belang is) vooral een praktische oplossing te bereiken.